ราคาท่อดำ ราคาท่อกลมดำ ราคาข้องอเชื่อม

โทร.090-238-2359 ID:Line 0902382359

 

 

ราคาท่อกลมดำ, ราคาท่อเหล็กดำ

JIS G3444 คือท่อดำทั่วไปทำหลังคา

JIS G3452 คือท่อสตีมไว้เดินท่อระบบแรงดัน 

JIS G3466 คือท่อสี่เหลี่ยม กล่อง ใช้งานทั้วไป

WT=Wall Thickness

 

 

ราคาท่อกลมดำ, ราคาท่อเหล็กดำ

Steel Pipe Round Pipe

 

ราคาท่อกลมดำทำโครงหลังคา

 

 

ใบเสนอราคาท่อกลมดำ จาก

www.ท่อดำ.com 

โทรสั่งได้ 090-238-2359 

Steel Pipe Round Pipe

 ..................................................................................................................

 โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ความหนา (mm.)

 

 

 

 

.............................................

........................................

 

ราคาท่อกลมดำ  1"x 2.3mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 1"x 3.2mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ  1"x 4.0mm ราคา  บาท

 โทรสั่งท่อดำ090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 33.4 mm.

2.3มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

9.9 kg

 

3.2มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

13.4 kg

 
 

ราคาท่อกลมดำ  1"1/4x2.3mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4x3.2mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ  1"1/4x 4.0mm ราคา  บาท

 โทรสั่งท่อดำ090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 42.5 mm.

2.3มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

12.5 kg

 

3.2มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

17.1 kg

 

ราคาท่อกลมดำ  1"1/2x2.3mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2x3.2mm ราคา  บาท

โทรสั่งท่อดำ090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 48.5 mm.

2.3มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

14.6 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

19.5 kg

ราคาท่อกลมดำ 2"x2.3mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 2"x 3.2mm ราคา บาท 

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 60.0 mm.

2.3 มม. JIS

JIS g3444

18.0 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

24.60 kg

ราคาท่อกลมดำ  2"1/2x2.3mm ราคา   บาท

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2x3.2mm ราคา  บาท

 โทรสั่งท่อดำ090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 76.3 mm.

2.3 มม. JIS

JIS g3444

22.9 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

31.5 kg

ราคาท่อกลมดำ 3"x2.3mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 3"x3.2mm ราคา  บาท

โทรสั่ง090-238-2359   www.ท่อดำ.com.

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 88.9 mm.

2.3 มม. JIS.

JIS g3444 

27.2 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

37.2 kg

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 x2.3mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2x3.2mm ราคา  บาท

โทรสั่ง090-238-2359   www.ท่อดำ.com.

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 101.6 mm.

2.3 มม. JIS.

JIS g3444 

31.4 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

42.3 kg

ราคาท่อกลมดำ  4"x2.3mm  ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 4"x3.2mm ราคา  บาท

โทรสั่ง090-238-2359   www.ท่อดำ.com.

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 114.3 mm.

2.3 มม. JIS.

JIS g3444

34.5 kg.

3.2 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

48.4 kg.

ราคาท่อกลมดำ  5"x 2.5mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ  5"x 3.2mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 5"x 4.5mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ  5"x 6.0mm ราคา บาท..

  โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

  ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 140 mm.

2.5มม. JIS

JIS.g3444

48.7 kg.

4.5 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

84.0 kg.

ราคาท่อกลมดำ  6"x 3.2mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.0mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 6"x 4.5mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ  6"x 6.0mm ราคา  บาท

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 165.2 mm.

3.2 มม. JIS.

JIS g3444 

71.1 kg

4.0 มม. JIS.

JIS g3444 

87.4 kg

ราคาท่อกลมดำ  7"x4.0mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 7"x5.0mm ราคา บาท

โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 190.5 mm.

4.0 มม. JIS.

JIS g3444 

101.8 kg

5.0 มม. JIS.

JIS g3444 

125.6 kg

ราคาท่อกลมดำ  8" x4.0mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 8"x6.0mm ราคา บาท

โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ วัดนอก OD 217 mm.

4.0มม.JIS.

JIS g3444

114.0 kg.

6.0มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

173.4 kg.

 

ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด 8" แปดนิ้ว

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 

 บาท

 

 

 

ข้องอเชื่อม 45 องศา ขนาด 8" แปดนิ้ว

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 

 บาท

 

 

 

สามทางเชื่อม ขนาด 8" แปดนิ้ว 

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 

 บาท

 

 

ราคาท่อกลมดำ  10"x4.5mm ราคาบาท

ราคท่อกลมดำ 10"x6.0mm ราคา บาท 

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

  ราคาท่อกลมดำ วัดนอก OD 267.8 mm. 

4.5 มม.JIS

JIS.g3444

163.7 kg.

6.0 มม.JIS

JIS.g3444

216.6 kg.

ราคาท่อกลมดำ  12"x4.5mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 12"x6.0mm ราคา บาท

 โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com

   ราคาท่อกลมดำ วัดนอก OD 322 mm. 

4.5 มม.JIS

JIS.g3444

194.8 kg

6.0 มม.JIS

JIS.g3444

260.3 kg

ราคาท่อกลมดำ 14"x 4.5 mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 14"x 9mm ราคา  บาท

 โทรสั่ง090-238-2359   www.ท่อดำ.com

  ราคาท่อกลมดำ วัดนอก OD 353 mm.

4.5 มม.

JIS.g3444

217.0 kg

9.0 มม.

JIS.g3444

428.0 kg

ราคาท่อกลมดำ  16"x 9mm ราคา  บาท

ราคาท่อกลมดำ 16"x 12mm ราคา  บาท 

 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 ราคาท่อกลมดำ วัดนอก OD 406 mm. 

9.0มม.JIS.

JIS g3444

489.6.0 kg.

12.0มม.JIS.

JIS g3444

679.3 kg.

ราคาท่อกลมดำ  24"x 7.9mm ราคา บาท

ราคาท่อกลมดำ 24"x 17mm ราคา บาท 

 โทรสั่ง090-238-2359   www.ท่อดำ.com

  ราคาSteel Pipe ท่อกลมดำ 

7.9 มม.

705.0 kg.

17.0มม.

1531 kg.

ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด 12" สิบสองนิ้ว 

 โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com

 

บาท

 

 

ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด 14" สิบสี่นิ้ว

 โทรสั่ง090-238-2359

 

บาท

 

 

 

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.3mm มอก. บาท

ราคาตัวซี C 4"x2"x3.2mm มอก. บาท

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ราคาตัวซี C 100x50x20x2.3mm

ราคาตัวซี C 100x50x20x3.2mm

2.3 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

21.5 kg

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

30 kg

ราคาเสาทำโครงหลังคา H 

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

น้ำหนัก H

 H บาท

 

1.ราคาเอชบีม ราคาH 100x100x6x8 ยาว 6 เมตร.SYS

ราคา บาท  น้ำหนัก 17.20 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

  103.20 Kg.

บาท

 

2.ราคาเอชบีมราคา H 125x125x6.5x9  ยาว 6เมตร.SYS 

ราคา  บาท น้ำหนัก 23.80 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

142.80 Kg. 

บาท

3.ราคาเอชบีม ราคาH 150x150x7x10 ยาว 6เมตร.SYS

ราคา บาท น้ำหนัก 31.50 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

189.00 Kg.

บาท

4.ราคาเอชบีม ราคาH 175x175x7.5x11 ยาว 6เมตร.SYS

ราคา  บาท น้ำหนัก 40.20 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

241.20 Kg.

บาท

 

5.ราคาเอชบีม ราคาH 200x200x8x12 ยาว 6เมตร.SYS

ราคา  บาท น้ำหนัก 49.90 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

299.40 Kg.

บาท

 

6.ราคาเอชบีม ราคาH 250x250x9x14 ยาว 6เมตร.SYS

ราคา  บาท  น้ำหนัก 72.40 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

434.40 Kg.

บาท

 

7.ราคาเอชบีม ราคาH 300x300x10x15 ยาว 6 เมตร.SYS

ราคา  บาท  น้ำหนัก 94 kg/m Q

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

564.00 Kg.

บาท

 

8.ราคาเอชบีม ราคาH 350x350x12x19 ยาว 6เมตร.SYS

ราคา  บาท น้ำหนัก 137 kg/m  Q-Plus

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

822.00 Kg.

บาท

 

9.ราคาเอชบีม ราคาH 400x400x13x21ยาว 6เมตร.SYS

ราคา  บาท น้ำหนัก 172 kg/m   Jumbo

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1,032.00 Kg.

บาท

  ราคาท่อกลมดำ

ราคาท่อทำนั่งร้าน

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

โทรสั่งได้ 090-238-2359   

บาท

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา 1.7 มม ราคา  บาท

 ราคาท่อกลมOD 44.3 mm. x 1.7mm. ท่อดำ.com.

เหมาะทำนั่งร้าน ถูก  โทรสั่ง090-238-2359

1.7 มม.

10.7 kg.

บาท

 

ราคามือเสือ ไว้ขันยึดทำนั่งร้าน

กับท่อดำ 1"1/2 ราคา60บาท

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

 

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 3/8"

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ความหนา

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ 3/8" ท่อดำสามหุน หนา 1.2 มิล

  ราคา OD 15.70  mm. x 1.2 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.2 มม.

2.65 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ 3/8" ท่อดำสามหุน หนา 2.0 มิล

 ราคา OD 17.20 mm. x 2.0 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

2.0 มม.

4.70 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 1/2"

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ความหนา

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน หนา 1.2 มิล

ราคาOD 19.50 mm. x 1.2 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.2 มม.

3.40 kg.

บาท

 

ราคา ท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน หนา 1.6 มิล

ราคา OD 20.20 mm. x 1.6 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.6 มม.

4.00 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน  หนา 1.8 มิล

  ราคาOD 20  mm. x 1.8 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.8 มม.

4.90 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน  หนา 2.0 มิล มอก.     มอก.เต็มโรงใหญ่

  ราคาOD 21.5 mm. x 2.0 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

2.0 มม.

มอก เต็มโรงใหญ่

5.60 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน  หนา 2.5 มิล

  ราคาOD 20.6  mm. x 2.5 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

2.5 มม.

6.70 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน  หนา 3.0 มิล

  ราคาOD 21.0  mm. x 3.0 mm. หนาสุด แล้ว

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

3.0 มม.

8.00 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 3/4"

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

ความหนา

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่ดดำหกหุน หนา 1.2 มิล

 ราคา OD 25.8 mm. x 1.2 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.2 มม.

4.40 kg.

บาท

 

ราคา ท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 1.5 มิล

  ราคาOD 25.9  mm. x 1.5 mm.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

1.5 มม.

5.0 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 1.8 มิล

 ราคา OD 26.2 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม.

6.0 kg.

บาท

 

ราคา ท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 2.0 มิล JIS 

  ราคาOD 27.2 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม. JIS G3444

7.30 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4" ท่อดำหกหุน หนา 2.3 มิล มอก.มอก.เต็มโรงใหญ่

 ราคา OD 27.4 mm. x 2.3 mm. มอก.

โทรสั่ง090-238-2359  www.ท่อดำ.com.

2.3 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่ 

8.00 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 2.5 มิล

  ราคาOD 26.2 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

 

2.5 มม.

8.80 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 2.8 มิล

  ราคาOD 26.2 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

9.50 kg.

 

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  3/4" ท่อดำหกหุน หนา 3.0 มิล

  ราคาOD 26.2 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.0 มม.

10.50 kg.

 

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 1"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 1.6 มิล

  ราคาOD 31.6 mm. x 1.6 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.6 มม.

6.30 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 1.8 มิล

  ราคาOD 32 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม.

7.80 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 2.0 มิล

  ราคาOD 32 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม.

8.40 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 2.3 มิล มอก. มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคา OD 34 mm. x 2.3 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

2.3 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

10.00 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 2.5 มิล

  ราคาOD 33 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.50 มม.

11.00 kg.

บาท

 

  ราคา ท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 3.0 มิล

  ราคาOD 32 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.0 มม.

11.40 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 3.2มิล มอก.มอก.เต็มโรงใหญ่

  ราคาOD 33.6 mm. x 3.2 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.2 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

13.4 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว หนา 4.0 มิล JIS

 ราคา OD 33.6 mm. x 4.0 mm.JIS

โทรสั่ง090-238-2359

4.0 มม.JIS

 16.40kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด1"1/4

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4 ท่อดำนิ้วสอง หนา 1.6 มิล

  ราคาOD 41 mm. x 1.6 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.6 มม.

 8.20 kg.

บาท

 

    ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 1.8 มิล

  ราคาOD 41.2 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม.

10.00 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 2.0 มิล

  ราคาOD 41.2 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม.

11.20 kg.

 

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ 1" 1/4 ท่อดำนิ้วสองหนา2.3มิล.มอก.

มอก. เต็มโรงใหญ่

 ราคา OD 42.2 mm. x 2.3mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.3  มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

12.50 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 2.5 มิล

 ราคา OD 41.0 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

14 kg.

 

บาท

 
 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 2.8 มิล

 ราคา OD 41.3 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

15 kg.

 

บาท

 
 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 3.0 มิล

 ราคา OD 42 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

 

3.0 มม.

17.30 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4ท่อดำนิ้วสอง หนา 3.2มิล มอก.มอก.เต็มโรงใหญ่

  ราคาOD 42 mm. x 3.2 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.2 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

17.0 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" 1/4  ท่อดำนิ้วสอง หนา 4.0 มิล JIS.

  ราคาOD 42 mm. x 4.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

4.0 มม.JIS

21.0 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 1"1/2

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

    ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 1.6 มิล

  ราคาOD 45.5 mm. x 1.6 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.6 มม.

9.30 kg.

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 1.8 มิล

  OD 44.5 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

 1.8 มม.

11.40 kg.

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 2.0 มิล

  ราคาOD 48.40 mm. x2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม.

13.0 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่งหนา 2.3มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

 ราคา OD 48.9 mm. x 2.3 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

2.3 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

14.60 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 2.5 มิล

  ราคาOD 46.5 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

15.80 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 2.8 มิล

  ราคาOD 47.5 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

 17.3 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 2.8 มิล JIS

  JIS g3444

  ราคาOD 47.5 mm. x 2.8 mm.JIS g3444

โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.JIS g3444

 17.9 kg.

บาท

 

    ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 3.0 มิล

 ราคา OD 48.7 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.0 มม.

18 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 3.2 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

  ราคาOD 48.6 mm. x 3.2 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

3.2 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

19.50 kg.

บาท

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  1" 1/2 ท่อดำนิ้วครึ่ง หนา 4.0 มิล JIS.

   JIS g3444

  ราคาOD 48.2 mm. x 4.0 mm.JIS.g3444

โทรสั่ง090-238-2359

4.0 มม.JIS.g3444

24.60 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำขนาด 2"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 1.5 มิล

  ราคาOD 59.0  mm. x 1.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.5 มม.

12.10 kg.

บาท

 

ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 1.8 มิล

ราคาOD 60.50 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม.

14.90 kg.

บาท

 

 ราคา ท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 2.0 มิล

 ราคา OD 59.0 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม.

16.00 kg.

บาท

 

 ราคา ท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 2.3 มิล JIS.

   JISg3444

 ราคา OD 60.40  mm. x 2.3 mm.JIS.g3444

โทรสั่ง090-238-2359

2.3 มม. JIS.g3444

18.20 kg

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 2.5 มิล

  ราคาOD 60.0 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

20.60 kg.

บาท

 

 ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 2.8 มิล

  ราคาOD 58.20 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

21 kg.

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 3.0 มิล

  ราคาOD 58.20 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.0 มม.

22 kg.

บาท

 

 ราคา ท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 3.2 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

 ราคา OD 60.0 mm. x 3.2 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

3.2 มม.  มอก.

ต็มโรงใหญ่

24.90 kg

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 3.5 มิลJIS.

   JIS.g3444

  ราคาOD 60.20 mm. x 3.5 mm.JIS.g3444

โทรสั่ง090-238-2359

3.5 มม.JIS.g3444

28.30 kg.

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 4.0 มิล JIS.

 ราคา OD 60.0 mm. x 4.0 mm.JIS.

โทรสั่ง090-238-2359

4.0 มม.JIS.

30.30 kg.

บาท

 

  ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 4.5มิล.JIS.

  ราคาOD 60.50  mm. x 4.5 mm.JIS.

โทรสั่ง090-238-2359

4.5 มม.JIS.

35.0 kg.

บาท

 
 

 ราคาท่อกลมดำ  2"  ท่อดำสองนิ้ว หนา 5.0 มิล JIS.

  ราคาOD 60.5 mm. x 5.0 mm.JIS.

โทรสั่ง090-238-2359

 

5.0 มม.JIS.

38.80 kg.

บาท

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

50mm x 50mm

ทำแปรขนาด2" x 2"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

 ราคา เหล็กชุบประปา เหล็กชุบกาวาไนส์ GI ทนสนิม

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่งGI 2"x 2" x 2.0 mm.

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่งGI 50x50x2.0 mm. 

โทรสั่ง090-238-2359

GI 2.0 มม.

16 Kg.

บาท

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งดำ

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x 2" x 2.0 mm.

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 50 x 50 x 2.0 mm. 

โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม.

16 Kg.

บาท

 

          ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x 2" x 2.3 mm.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ พิมพ์ข้างมองเห็นเลย

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 50x50x2.3mm. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

 

2.3 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

18.0 kg.

บาท

 
     
   ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 2"x 2" x 3.2 mm.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ พิมพ์ข้างมองเห็นเลย

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 50x50x3.2mm. มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง090-238-2359

3.2  มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

24.0 kg.

บาท

 
     

ราคาท่อกลมดำขนาด 2"1/2

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 1.8 มิล

  OD 76 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม. 

18.20 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 2.0 มิล

  OD 73  mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม. 

20.70 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

หนา 2.3มิล.JIS.g3444 โทรสั่ง090-238-2359

  OD 76 mm. x 2.3 mm.JIS.g3444

2.3 มม.JIS.g3444

22.60 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 2.5 มิล

  OD 74.50 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม. 

26.20 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 2.8 มิล

 OD74.5 mm.x2.8mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม. 

27.10 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

 หนา2.8มิลJIS.g3444 โทรสั่ง090-238-2359

  OD 75.60  mm. x 2.8 mm.JIS.g3444

2.8 มม.JIS.g3444

28.50 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

หนา3.2มิล.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทรสั่ง090-238-2359

  OD 76.6 mm. x 3.2 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

3.2  มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

32.00 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  2"1/2  ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 3.5 มิล

  OD 77 mm. x 3.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.5 มม. 

38.40 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่งหนา 4.0มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 76.40  mm. x 4.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.0 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

40.50 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่ง หนา 4.5 มิล.JIS.

 JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

 OD 76.30  mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม. JIS.g3444

44.60 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ2"1/2ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

หนา 5.0มิล.JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

 OD 76.5 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.JIS.g3444 

48.70 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 3"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 1.8 มิล

  OD 87.6 mm. x 1.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

1.8 มม. 

22 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 2.0 มิล

  OD 88 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม. 

24.5 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว

หนา 2.3 มิล.JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 89 mm. x 2.3 mm.JIS.g3444

2.3 มม.JIS.g3444

27 kg

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 2.5 มิล

  OD 88 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม. 

30.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 2.8 มิล 

  OD 89 mm. x 2.8 mm. โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม. 

32.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 2.8มิล.JIS.

  OD 89  mm. x 2.8 mm.JIS.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม. JIS.

34 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 3.2 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 88.6 mm. x 3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

3.2 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

37.20 kg

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 3.6 มิล

  OD 89 mm. x 3.6 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.6 มม. 

45.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 4.0 มิลมอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 88.4 mm. x 4.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.0 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

46.3 kg.

บาท

 

  ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 4.5 มิล.JIS.

  JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 88.4 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

52.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว

หนา 5.0 มิล.JIS.g3444 โทรสั่ง090-238-2359

  OD 89  mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

 5.0 มม.JIS.g3444

57.4 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"ท่อดำสามนิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 89.2 mm. x 6.0 mm.JIS.g3444

6.0 มม.JIS.g3444

67.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 3"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 2.3มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 101.7 mm. x 2.3 mm.JIS.g3444.

2.3 มม.JIS.g3444

31.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 2.5 มิล

  OD 100.7 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

35.70 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 2.8 มิล

  OD 101.8 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

38 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 3.2มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 101.4 mm. x 3.2 mm..มอก.เต็มโรงใหญ่

3.2 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

42.60 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 4.0มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 101.6 mm. x 4.0 mm.มอก.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.0 มม.มอก.มอก.

เต็มโรงใหญ่

53 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 4.5 มิล.JIS.

 JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

 OD 102 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

60 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 5.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 101.6 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.JIS.g3444

67.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 3"1/2ท่อดำสามนิ้วครึ่ง หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 101.6 mm. x 6.0 mm.JIS.g3444

6.0 มม.JIS.g3444

78 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 4"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 2.3 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 114 mm. x 2.3 mm.JIS.g3444

2.3 มม.JIS.g3444

35.2 kg.

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 2.5 มิล

  OD 114 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

 

2.5 มม. 

40 kg.

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 3.0 มิล

  OD 112.3 mm. x 3.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.0 มม. 

43.30 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 3.2 มิล.มอก.

  OD 114.6 mm. x 3.2 mm.โทรสั่ง090-238-2359

3.2 มม.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

48.2  kg.

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 3.5 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 114.2 mm. x 3.5 mm.JIS.g3444

3.5 มม.JIS.g3444.

54.20 kg.

 

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 4.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 117 mm. x 4.0 mm.JIS.g3444

 

4.0 มม.JIS.g3444

60.0 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 4.5 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 114 mm. x 4.5 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.5 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

67.40 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 5.0 มิล.JIS.

  OD 114.7 mm. x 5.0 mm.JIS.โทรสั่ง090-238-2359

5.0 มม. JIS.

74.20 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 5.6 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 115 mm. x 5.6 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

5.6 มม. มอก.

เต็มโรงใหญ่

86.70 kg.

บาท

 

 ท่อกลมดำ  4"  ท่อดำสี่นิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

  OD 115  mm. x 6.0 mm.JIS.โทรสั่ง090-238-2359

6.0 มม. JIS.

88.3 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 5"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา 

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 2.0 มิล.

  OD 139.1 mm. x 2.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.0 มม. 

45 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 2.3 มิล

  OD 139.1 mm. x 2.3 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.3 มม. 

47 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 2.5 มิล.

  OD 139.1 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

49.5 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 2.8 มิล.

  OD 140.60 mm. x 2.8 mm.ธรรมดา

โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

53.5 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 2.8 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 140 mm. x 2.8 mm.JIS.g3444

2.8 มม.JIS.g3444

54.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 3.2 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 140.4 mm. x 3.2 mm.JIS.g3444

3.2 มม.JIS.g3444

59.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 3.6 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 139.5 mm. x 3.6 mm.JIS.g3444

3.6 มม.JIS.g3444

68 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 4.0 มิลJIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 140 mm. x 4.0 mm.JIS.g3444

4.0  มม.JIS.g3444

74.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 4.5มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 141 mm. x 4.5 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.5  มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

83 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 6.0 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 140 mm. x 6.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

6.0  มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

109 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  5"  ท่อดำห้านิ้ว หนา 8.0 มิลJIS.

  OD 140 mm. x 8.0 mm.โทรสั่ง090-238-2359

8.0  มม.JIS.

160 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 6"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา 

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 2.3 มิล

  OD 162.5 mm. x 2.3 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.3 มม.

55 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 2.5 มิล

  OD 162.5 mm. x 2.5 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.5 มม.

57.40 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 2.8 มิล

  OD 165.2 mm. x 2.8 mm.โทรสั่ง090-238-2359

2.8 มม.

63 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 3.2 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 165.4 mm. x 3.2 mm.JIS.g3444

3.2  มม.JIS G3444

70.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 4.0มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 166 mm. x 4.0mm.JIS.g3444

4.0  มม. JIS G3444

87.4 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 4.5มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 165.6 mm. x 4.5 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

4.5  มม.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

99 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 5.0 มิลJIS.

 JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 165.3 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.  JIS G3444

108.3 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 6.0 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 166.3 mm. x 6.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

6.0 มม. มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

129 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 7.0มิลJIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

OD 165.7 mm. x 7.0 mm.JIS.g3444

7.0 มม.  JIS G3444

152.8 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  6"  ท่อดำหกนิ้ว หนา 8.0 มิล.JIS.

  JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 166.3 mm. x 8.0 mm.JIS.g3444

8.0 มม.  JIS G3444

174.2 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 7"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ  7"  ท่อดำเจ็ดนิ้ว หนา 4.5 มิล JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 190.6 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.  JIS G3444

114.3 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  7"  ท่อดำเจ็ดนิ้ว หนา 6.0 มิล JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 189.8 mm. x 6.0 mm.JIS.g3444

6.0 มม.  JIS G3444

161 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  7"  ท่อดำเจ็ดนิ้ว หนา 7.0 มิล JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 191 mm. x 7.0mm.JIS.g3444

7.0 มม.  JIS G3444

176 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  7"  ท่อดำเจ็ดนิ้ว หนา 8.0 มิล JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 191.6 mm. x 8.0 mm.JIS.g3444

8.0 มม.  JIS G3444

202.00 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 8"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"  ท่อดำแปดนิ้ว  หนา มิล.JIS.

  OD 215.8 mm. x 4.0 mm. JIS.โทรสั่ง090-238-2359

4.0 มม.JIS.

114.1 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"  ท่อดำแปดนิ้ว หนา 4.5 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 215.9 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

131 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"  ท่อดำแปดนิ้ว  หนา 5.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 217.2 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.JIS.g3444

142.5 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ 8"ท่อดำแปดนิ้ว หนา 6.0มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD  220 mm. x 6.0 mm. มอก.เต็มโรงใหญ่

6.0 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

172.7 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"ท่อดำแปดนิ้ว หนา 7.0 มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 218.2 mm. x 7.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

7.0 มม.มอก.

เต็มโรงใหญ่

205.7 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"  ท่อดำแปดนิ้ว หนา 8.0มิล.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่โทรสั่ง090-238-2359

  OD 218 mm. x 8.0 mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

8.0  มม.มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่

225.5 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  8"  ท่อดำแปดนิ้ว  หนา 9.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 217 mm. x 9.0 mm.JIS.g3444

9.0 มม.JIS.g3444

260.4 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 10"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา 

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 267.8 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

163.2 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา 5.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 265 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.JIS.g3444

185 kg.

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 268 mm. x 6.0 mm. JIS.g3444

6.0 มม.JIS.g3444

216.4 kg.

 

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา 7.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 268.4 mm. x 7.0 mm.JIS.g3444

7.0 มม.JIS.g3444

253.6 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา 8.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 269 mm. x 8.0 mm. JIS.g3444

8.0 มม.JIS.g3444

288 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  10"  ท่อดำสิบนิ้ว หนา 9.0มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 269 mm. x 9.0 mm. JIS.g3444

9.0 มม.JIS.g3444

325.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 12"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา 

บาท

 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 4.5 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 322 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

195.2 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 5.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 314.8 mm. x 5.0 mm.JIS.g3444

5.0 มม.JIS.g3444

217.2 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 317 mm. x 6.0 mm. JIS.g3444

6.0 มม.JIS.g3444

260.4 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 7.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 319 mm. x 7.0 mm.JIS.g3444

7.0 มม.JIS.g3444

302.3 kg.

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 8.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 318 mm. x 8.0 mm.JIS.g3444

 

8.0 มม.JIS.g3444

344 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  12"  ท่อดำสิบสองนิ้ว หนา 9.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 319 mm. x 9.0 mm. JIS.g3444

 

9.0 มม.JIS.g3444

388 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 14"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา 

บาท

 

ท่อกลมดำ  14"  ท่อดำสิบสี่นิ้ว หนา 4.5 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 353 mm. x 4.5 mm.JIS.g3444

4.5 มม.JIS.g3444

217 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  14"  ท่อดำสิบสี่นิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 355 mm. x 6.0 mm.JIS.g3444

6.0 มม.JIS.g3444

285 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  14"  ท่อดำสิบสี่นิ้ว หนา 8.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 355 mm. x 8.0 mm.JIS.g3444

 8.0 มม.JIS.g3444

377.4 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  14"  ท่อดำสิบสี่นิ้ว หนา 9.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 356 mm. x 9.0 mm.JIS.g3444

9.0 มม.JIS.g3444

429 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  14"  ท่อดำสิบสี่นิ้ว หนา 11.0 มิล.

  OD 360 mm. x 11.0 mm. โทรสั่ง090-238-2359

11.0 มม. 

560 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำขนาด 16"

โทรสั่ง090-238-2359

ความหนา

บาท

 

ท่อกลมดำ  16"  ท่อดำสิบหกนิ้ว หนา 6.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 406 mm. x6.0 mm.JIS.g3444

 6.0 มม.JIS.g3444

326.0 Kg.

บาท

บาท

 
 

ท่อกลมดำ  16"  ท่อดำสิบหกนิ้ว หนา 8.0มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 408 mm. x 8.0 mm.JIS.g3444

 8.0 มม.JIS.g3444

431.6 kg.

 

บาท

 

ท่อกลมดำ  16"  ท่อดำสิบหกนิ้ว หนา 9.0 มิล.JIS.

JIS.g3444โทรสั่ง090-238-2359

  OD 405 mm. x 9.0 mm.JIS.g3444

9.0 มม.JIS.g3444

489.6 kg.

บาท

 

ท่อกลมดำ  16"  ท่อดำสิบหกนิ้ว หนา 12.0 มิล JIS

  OD 409 mm. x 11.9 mm.โทรสั่ง090-238-2359

12 มม.JIS.g3444

679.3 kg.

บาท

 
 โทรสั่ง090-238-2359 www.ท่อดำ.com    
 

ราคาท่อกลมดำ, ราคาท่อเหล็กดำ

ราคาท่อดำ ทีมงานยินดีบริการ หากอยากได้สิ่งใด

แจ้งมาได้เลย

เรื่องราคา การจัดส่ง ดูแลให้ได้เลย

JIS G3444 คือท่อดำทั่วไปทำหลังคา

JIS G3452 คือท่อสตีมไว้เดินท่อระบบแรงดัน 

JIS G3466 คือท่อสี่เหลี่ยม กล่อง ใช้งานทั้วไป

WT=Wall Thickness

 

 

 

 

 

 

โทร.090-238-2359 ID:Line 0902382359

 

 
 

 

thaiflag small Thailand

 

  

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 090-238-2359