ราคาท่อดำ ราคาท่อกลมดำ ราคาข้องอเชื่อม

โทร.090-238-2359 ID:Line 0902382359

 

ราคาท่อกลมดำ, ราคาท่อเหล็กดำ

JIS G3444 คือท่อดำทั่วไปทำหลังคา

JIS G3452 คือท่อสตีมไว้เดินท่อระบบแรงดัน 

JIS G3466 คือท่อสี่เหลี่ยม กล่อง ใช้งานทั้วไป

WT=Wall Thickness

 

ใบเสนอราคา จาก 

 www.ท่อดำ.com

โทร.สั่งสินค้า090-238-2359

...........................................................................................................................

ท่อ ASTM

ราคาต่อเส้น

ราคาต่อเส้น

ราคาท่อสตีม SCH #40 มีตะเข็บ

ASTM A53A #40 A53A ERW 

หนา mm น้ำหนัก  kg.

 

1.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 1/2 ราคา 179บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 2.4mm น้ำหนัก 6.9 kg.

 

2.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 3/4 ราคา 240บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 2.4mm น้ำหนัก 8.8 kg.

 

3.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 1" ราคา 330บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 2.9mm น้ำหนัก 13.3 kg.

 

4.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 1"1/4 =490บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 3.4mm น้ำหนัก 18.6 kg.

 

5.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 1"1/2 =520บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 3.3mm น้ำหนัก 21.5 kg.

 

6.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 2" ราคา 720บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 3.6mm น้ำหนัก 29.5 kg.

 

7.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 2"1/2=1,120บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 4.6mm น้ำหนัก 46.3 kg.

 

8.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 3" ราคา 1,460บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 4.9mm น้ำหนัก 60.5 kg.

 

9.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 4" ราคา 1,997บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 5.4mm น้ำหนัก 86 kg.

 

10.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 5"= 2,970บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 6mm น้ำหนัก 117.5 kg.

 

11.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 6"= 3,680บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 6.3mm น้ำหนัก 152.4 kg.

 

12.ท่อSCH#40มีตะเข็บDia 8"= 5,800บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 7.3mm น้ำหนัก 230.3 kg.

 

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

ราคาท่อสตีมดำ ASTM #40 B

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com 

หนา mm น้ำหนัก  kg.

 

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

Dia 1" ราคา 360บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 3.2mm น้ำหนัก 13.9 kg.

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

Dia 2"1/2=1,250บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 4.7mm น้ำหนัก 46.8 kg.

 

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

Dia 3" ราคา 1,640บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 5.0mm น้ำหนัก 62.3 kg.

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

Dia 4" ราคา 2,300บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 5.4mm น้ำหนัก 88.2 kg.

 

ท่อASTM A-53 SCH#40 Grad Bไม่มีตะเข็บ

Dia 6"= 3,970บาท

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 6.4mm น้ำหนัก 155.2 kg.

 
 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 5"

ราคา 7,000 บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 9.5 mm. น้ำหนัก 185.8 Kg. 

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 

 www.ท่อดำ.com

โทร.สั่งสินค้า090-238-2359

หนา mm น้ำหนัก  kg.

ราคาท่อ#40มีตะเข็บ 1/2"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW 

หนา 2.4mm น้ำหนัก 6.9 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 2.4mm น้ำหนัก 6.9 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 1/2"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 2.6 mm น้ำหนัก 7.2 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 2.6 mm น้ำหนัก 7.2 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 3/4"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 2.4 mm น้ำหนัก 8.8 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 2.4 mm น้ำหนัก 8.8 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 3/4"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 2.8 mm น้ำหนัก 9.8 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 2.8 mm น้ำหนัก 9.8 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 1"

ราคา  บาทต่อเส้น

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 2.9 mm น้ำหนัก 13.3 kg.

 โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com 

 

 บาท

หนา 2.9 mm น้ำหนัก 13.3 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 1"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 3.3 mm น้ำหนัก 14.4 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.3 mm น้ำหนัก 14.4 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 1"1/4

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 3.4 mm น้ำหนัก 18.6 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

  บาท

หนา 3.4 mm น้ำหนัก 18.6 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 1"1/4

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 3.5 mm น้ำหนัก 19.4 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.5 mm น้ำหนัก 19.4 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 1"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 3.3 mm น้ำหนัก 21.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.3 mm น้ำหนัก 21.5 kg.

 
 

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 1"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 3.7 mm น้ำหนัก 23.4 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.7 mm น้ำหนัก 23.4 kg.

 
 

ราคา#40มีตะเข็บ 2"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 3.6 mm น้ำหนัก 29.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.6 mm น้ำหนัก 29.5 kg.

 
 

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 2"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 3.8 mm น้ำหนัก 32.0 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 3.8 mm น้ำหนัก 32.0 kg.

 

ราคา#40มีตะเข็บ 2"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 4.6 mm น้ำหนัก 46.3 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 4.6 mm น้ำหนัก 46.3 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 2"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 5.2 mm น้ำหนัก 50.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.2 mm น้ำหนัก 50.5 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 3"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 4.9 mm น้ำหนัก 60.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 4.9 mm น้ำหนัก 60.5 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 3"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 5.3 mm น้ำหนัก 65.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.3 mm น้ำหนัก 65.5 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 4"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 5.4 mm น้ำหนัก 86.1 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.4 mm น้ำหนัก 86.1 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 4"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 5.5 mm น้ำหนัก 97.0 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.5 mm น้ำหนัก 97.0 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 5"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 6.0 mm น้ำหนัก 117.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 6.0 mm น้ำหนัก 117.5 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 5"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 6.5 mm น้ำหนัก 121.0 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 6.5 mm น้ำหนัก 121.0 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 6"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 6.3 mm น้ำหนัก 152.4 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 6.30 mm.

บาท

หนา 6.3 mm น้ำหนัก 152.4 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 6"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 7.2 mm น้ำหนัก 170.5 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

บาท

หนา 7.2 mm น้ำหนัก 170.5 kg.

ราคา#40มีตะเข็บ 8"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีม ASTM A53A #40 A53A ERW

หนา 7.3 mm น้ำหนัก 230.3 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

หนา 7.30 mm.

บาท

หนา 7.3 mm น้ำหนัก 230.3 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 8"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 8.2 mm น้ำหนัก 251.0 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 8.2 mm น้ำหนัก 251.0 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 10"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 9.2 mm น้ำหนัก 367.8 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 9.2 mm น้ำหนัก 367.8 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 12" 

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 10.3 mm น้ำหนัก 478.2 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 10.3 mm น้ำหนัก 478.2 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 14"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 11 mm น้ำหนัก 567 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 11 mm น้ำหนัก 567 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 16"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 12.7 mm น้ำหนัก 740 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 12.7 mm น้ำหนัก 740 kg.

ราคา#40ไม่มีตะเข็บ 18"

ราคา 73,900+7= บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำ Seamless ASTM #40 SML

หนา 14.27 mm น้ำหนัก 935 kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

73,900+7= บาท

หนา 14.27 mm น้ำหนัก 935kg.

ราคาท่อASTM A53 SML #80

ไม่มีตะเข็บ 

seamless Pipe

แปลว่า ราคาท่อไม่มีตะเข็บ

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359

ราคาต่อเส้น

ราคาต่อเส้น

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 3.7 mm. น้ำหนัก 9.7 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

บาท

หนา 3.7 mm น้ำหนัก 9.7 kg.

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 3/4

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 3.6 mm. น้ำหนัก 13.1 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

บาท

หนา 3.6 mm น้ำหนัก 13.1 kg.

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 1"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 4.5 mm. น้ำหนัก 19.4 Kg. 

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 4.5 mm น้ำหนัก 19.4 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/4

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 4.8 mm. น้ำหนัก 26.8 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 4.8 mm น้ำหนัก 26.8 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 5.0 mm. น้ำหนัก 32.5 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.0 mm น้ำหนัก 32.5 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 2"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 5.5 mm. น้ำหนัก 44.9 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 5.5 mm น้ำหนัก 44.9 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 2"1/2

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 7.0 mm. น้ำหนัก 68.5 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

 

หนา 7.0 mm น้ำหนัก 68.5 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 3"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 7.2 mm. น้ำหนัก 91.6 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 7.2 mm น้ำหนัก 91.6 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 3"1/2

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 8.2 mm. น้ำหนัก 103.0 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 8.2 mm น้ำหนัก 103.0 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 4"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 8.2 mm. น้ำหนัก 133.9 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 8.2 mm น้ำหนัก 133.9 kg.

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 5"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML

หนา 9.5 mm. น้ำหนัก 185.8 Kg. 

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 9.5 mm น้ำหนัก 185.8 kg.

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 6"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 10.9 mm. น้ำหนัก 255.4 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 10.9 mm น้ำหนัก 255.4 kg.

 

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 8"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 12.7 mm. น้ำหนัก 387.9 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 12.7 mm น้ำหนัก 387.9 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 10"

ราคา บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 14.5 mm. น้ำหนัก 550.0 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 14.5 mm น้ำหนัก 550.0 kg.

ราคา#80ไม่มีตะเข็บ 12"

ราคา  บาทต่อเส้น

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

ราคาท่อสตีมดำAPI Seamless ASTM #80 SML 

หนา 17.7 mm. น้ำหนัก 765.0 Kg.

โทร.สั่งสินค้า 090-238-2359 www.ท่อดำ.com

 บาท

หนา 17.7 mm น้ำหนัก 765.0 kg.

 

JIS G3444 คือท่อดำทั่วไปทำหลังคา

JIS G3452 คือท่อสตีมไว้เดินท่อระบบแรงดัน 

JIS G3466 คือท่อสี่เหลี่ยม กล่อง ใช้งานทั้วไป

  จำหน่ายเหล็กท่อกลมหนา ขายเหล็กสตีม

ขายท่อเหล็กหนา ราคาเหล็กท่อหนา

ราคาท่อAS3M  ขายท่อASTM

ศูนย์จำหน่ายเหล็กASTM

seamless Pipe แปลว่า ท่อไม่มีตะเข็บ

 

Welded Pipe แปลว่า ท่อมีตะเข็บ

 ท่อ BSP แปลเป็นไทย = ท่อเหล็กดำ ( Black Steel Pipe )

โทร.090-238-2359 

 

 ASTM A53 A106

 

โทรสั่งสินค้า090-238-2359

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand

 

  

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 090-238-2359